Hızlı Bilği Edinin info@denge-osgb.com
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLER
MEVZUAT & DUYURULAR
İLETİŞİM
 

MEVZUAT & DUYURULAR

İş Yeri Hekim saatleri / Yönetmelik
İş Yeri Güvenliği saatleri / Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği / Tüzükler
İş Sağlığı ve Güvenliği / Yönetmelikler
İş Sağlığı ve Güvenliği / Tebligler
Çevre / Kanunlar
Çevre / Yönetmelikler
Çevre / Tebliğler
Enerji Verimliliği / Kanunlar
Enerji Verimliliği / Yönetmelik
Enerji Verimliliği / Tebliğler
İlk Yardım / Yönetmelikler
İş Sağlığı ve Güvenliği / Sözleşmeler
İş Sağlığı ve Güvenliği / Kanunlar
İş Sağlığı ve Güvenliği / Yönetmelikler Cumartesi   12.10.2013

  ISG MEVZUATI - YÖNETMELİKLER
   
  Ağır ve Tehlikeli İşler Yön.
 

Alt İşverenlik Yön.

  Asbestle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
 

Asgari Ücret Yön.

  Askeri İşyerlerinde Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yön.
  Askeri İşyerlerinde Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yön.
  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
  Basınçlı Ekipmanlar Yön.
  Basit Basınçlı Kaplar Yön.
  Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yön.
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yön.
 

Biyolojik Etkenlerle Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yön.

  CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yön.
  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yön.
  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oran Tespit İşlemleri Yön.
  Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yön.
  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yön.
  ÇSGB Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön.
  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
  Elle Taşıma İşleri Yön.
  Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yön.
  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yön.
  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yön.
  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yön.
  Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yön.
  Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yön.
  Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
  Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yön.
  Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yön.
  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yön.
  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yön.
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yön.
  İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yön.
  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yön.
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yön.
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yön.
  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
  İş Sağlığı ve Güvenliği Yön.
  İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yön.
  İşletme Belgesi Hakkında Yön.
  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yön.
  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yön.
  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yön.
  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yön.
  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yön.
  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yön.
  Kişisel Koruyucu Donanım Yön.
  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yön.
  Konut Kapıcıları Yön.
  Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yön.
  Makina Emniyeti Yön.
  Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yön.
  Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yön.
  Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yön.
  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yön.
  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yön.
  Sağlık Kuralları Bakımdan Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yön.
  Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yön.
  Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yön.
  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yön.
  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
  Titreşim Yön.
  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
  Ücret Garanti Fonu Yön.
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yön.
  Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yön.
  Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yön. 
  Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön.
  Yıllık Ücretli İzin Yön.
  Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yön.


 

<<Mevzuatlar Sayfasına Geri Dön      
  DENGE NAVİGASYON / KISA YOLLAR..
ANA MENÜLER
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLER
MEVZUAT & DUYURULAR
ULAŞIM & İLETİŞİM
 
HİZMETLERİMİZ
İLKYARDIM EĞİTİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MESLEKİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME
YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİ
LPG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YETKİ BELGEMİZ
 
   BİZİ TAKİP EDİN
FACEBOOK
TWİTTER
GOOGLE PLUS
 
    HIZLI ULAŞIM
+90 532 311 29 74
Copyright © 2011 Denge Osgb