Hızlı Bilği Edinin info@denge-osgb.com
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLER
MEVZUAT & DUYURULAR
İLETİŞİM
 

MEVZUAT & DUYURULAR

İş Yeri Hekim saatleri / Yönetmelik
İş Yeri Güvenliği saatleri / Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği / Tüzükler
İş Sağlığı ve Güvenliği / Yönetmelikler
İş Sağlığı ve Güvenliği / Tebligler
Çevre / Kanunlar
Çevre / Yönetmelikler
Çevre / Tebliğler
Enerji Verimliliği / Kanunlar
Enerji Verimliliği / Yönetmelik
Enerji Verimliliği / Tebliğler
İlk Yardım / Yönetmelikler
İş Sağlığı ve Güvenliği / Sözleşmeler
İş Sağlığı ve Güvenliği / Kanunlar
Çevre / Yönetmelikler Çarşamba   30.10.2013

  ÇEVRE MEVZUATI - YÖNETMELİKLER
  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yön.
  Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön.
  Atık Yağların Kontrolü Yön.
  Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yön.
  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yön.
  Atıkların Yakılmasına İlişkin Yön.
  Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yön.
  Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yön.
  Benzin ve Motorin Kalitesi Yön.
  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yön.
  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yön.
  Büyük Yakma Tesisleri Yön.
  Çevre Denetimi Yön.
  Çevre Düzeni Planlarına Dair Yön.
  Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yön.
  Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yön.
  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yön.
  Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarları Yeterlik Yön.
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yön.
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yön.
  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yön.
  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yön.
  Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yön.
  Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınıflandırılmasına Dair Yön.
  Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yön.
  Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yön.
  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yön.
  Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yön.
  Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.
  İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yön.
  İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yön.
  Katı Atıkların Kontrolü Yön.
  Kentsel Atıksu Arıtımı Yön.
  Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yön.
  Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yön.
  Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yön.
  Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yön.
  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yön.
  Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yön.
  Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yön.
  PCB ve PCT'lerin Kontrolü Hakkında Yön.
  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.
  Su Kirliliğinin Kontrolü Yön.
  Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yön.
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yön.
  Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yön.
  Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yön.
  Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yön.
  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yön.
  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yön.
  Yüzme Suyu Kalitesi Yön.


 

<<Mevzuatlar Sayfasına Geri Dön      
  DENGE NAVİGASYON / KISA YOLLAR..
ANA MENÜLER
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLER
MEVZUAT & DUYURULAR
ULAŞIM & İLETİŞİM
 
HİZMETLERİMİZ
İLKYARDIM EĞİTİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MESLEKİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME
YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİ
LPG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YETKİ BELGEMİZ
 
   BİZİ TAKİP EDİN
FACEBOOK
TWİTTER
GOOGLE PLUS
 
    HIZLI ULAŞIM
+90 532 311 29 74
Copyright © 2011 Denge Osgb