Hızlı Bilği Edinin info@denge-osgb.com
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLER
MEVZUAT & DUYURULAR
İLETİŞİM
 
HİZMETLERİMİZ
İLKYARDIM EĞİTİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIĞI
ÇEVRESEL ÖLÇÜM ve ANALİZLERİ
ÇEVRE GÖREVLİSİ İSTİHDAMI
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI
GSM RUHSAT İŞLEMLERİ
GENEL ATIK YÖNETİMİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
ÇEVRE EĞİTİMLERİ
BİLDİRİM BELGELEME-BEYAN
MESLEKİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME
YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİ
LPG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YETKİ BELGEMİZ
 
Dökümanlar
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  > ÇEVRESEL ÖLÇÜM ve ANALİZLERİ

 

Baca gazı (emisyon) ölçümleri

 

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla, sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle, maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler neticesinde bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Emisyon ölçümlerinde tespit edilebilen kirleticiler ve diğer parametreler;

 

Filtre performans testlerinin yapılması

  Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi
 

Gaz debisinin tespiti

  Gaz hızı profilinin tespiti
 

Gaz yoğunluğunun tespiti

  Toz emisyonunda özel maddelerin (ağır metaller) belirlenmesi
  Uçucu organik buhar ve bileşiklerin tayini
  Bacagazında nem yüzdesinin belirlenmesi
  Bacagazı sıcaklık ölçümleri
 

Gaz ve tozların kütlesel debi tayini

 

Yanma verimlerinin belirlenmesi

 

İslilik ölçümleri

  Baca gazı toz konsantrasyonunun tayini
 

O2, CO, CO2, SO2, HC, NOXler (NO ve NO2) kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi

 

Ortam havası (emisyon) ölçümleri

 

Dış ortam havasında bulunan temel hava kirleticileri; karbonmonoksit (CO), ozon (O3), azot oksitleri (NOx), kükürt dioksit (SO2), asılı partiküler maddeler (APM) ve kurşun (PB) olarak sıralanabilir. Ayrıca polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve asit aerosolleri gibi hava toksinlerinede gittikçe artan düzeyde önem kazanmaktadır. İnsan maruziyeti düşünüldüğünde, iç ortam hava kirleticilerinin de dikkate alınması gerekir. Bu amaçla kirletici konsantrasyonları düzeyi, çeşitli zaman aralıklarında ve  çeşitli mekanlarda ölçülmeli ve yapılan bu ölçümlerin kalitesi bilinmelidir.

Hava kalitesi modelleme çalışmaları

Ortam havasından çöken toz ölçüm ve tayini

Ortam havasından toz (PM10) ölçüm ve tayini

Tesis etki alanı içerisindeki uzun ve kisa vadeli hava kalitesi ölçümleri
 

Çevresel gürültü ölçümleri

 

Çevre ve orman bakanlığı tarafından 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında olan tesisler tarafından yaptırılmalı, raporlandırılmalı, haritalandırılmalıdır.

Gürültü izin belgesi kapsamında çevresel gürültü tayini ve akustik rapor hazırlanması

Çed kapsamında çevresel gürültü tayini ve akustik rapor hazırlanması

Tesis içi gürültü tayini ve haritalandırılması

 

Titreşim ölçümleri

 

Maden ve taş ocaklarındaki patlamalar nedeniyle oluşacak titreşimlerin tayini

Çevresel titreşim ölçümleri ve tayini

Bina ve fabrikalardaki makine ve teçhizat titreşimi tayini

Firmamız,  yasal mevzuat ve şartlar kapsamına uygun olarak çevresel ölçümleri sağlamakta, deneyimli mühendisleriyle uygunsuzluklarınızı gidermenize katkı sağlamaktadır.

  DENGE NAVİGASYON / KISA YOLLAR..
ANA MENÜLER
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLER
MEVZUAT & DUYURULAR
ULAŞIM & İLETİŞİM
 
HİZMETLERİMİZ
İLKYARDIM EĞİTİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MESLEKİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME
YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİ
LPG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YETKİ BELGEMİZ
 
   BİZİ TAKİP EDİN
FACEBOOK
TWİTTER
GOOGLE PLUS
 
    HIZLI ULAŞIM
+90 532 311 29 74
Copyright © 2011 Denge Osgb