Hızlı Bilği Edinin info@denge-osgb.com
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLER
MEVZUAT & DUYURULAR
İLETİŞİM
 
HİZMETLERİMİZ
İLKYARDIM EĞİTİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIĞI
ÇEVRESEL ÖLÇÜM ve ANALİZLERİ
ÇEVRE GÖREVLİSİ İSTİHDAMI
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI
GSM RUHSAT İŞLEMLERİ
GENEL ATIK YÖNETİMİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
ÇEVRE EĞİTİMLERİ
BİLDİRİM BELGELEME-BEYAN
MESLEKİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME
YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİ
LPG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YETKİ BELGEMİZ
 
Dökümanlar
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  > GENEL ATIK YÖNETİMİ

Üretim tesislerinin faaliyetlerine ve oluşan ürüne bağlı olarak sıvı, katı ya da gaz atık oluşumu söz konusudur. Oluşan bu atıklar uygun şekilde bertaraf edilmez ise çevresel problemlere sebep olabilmekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Üretimden kaynaklanan kirliliği önlemek ya da azaltmak için ilaveten insan gücü, materyal ve enerji gerekmektedir. Her geçen gün yasal düzenlemelerle sıkılaşan deşarj limitleri ve yüksek atık bertaraf maliyetleri atık azaltımının ve geri kazanımının sağlanmasını zorunlu hale getirmiştir.

Atık yönetimi, atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi çalışmalarının tümüdür. Firmamız, atıkların yönetilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi konularında gerekli hizmetleri vermekte, uygulanabilir ve sürdürülebilir “atık yönetim planı” oluşturarak katı, sıvı ve gaz atıklarınızı kurallara ve yasal şartlara uygun şekilde yönetmenizi sağlamaktadır.

  Ambalaj atıklarının yönetimi
  Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içerisinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması ve bertarafının çevre mevzuatlarına uygun olarak sağlanması çalışmalarıdır.
  Tehlikeli atıkların yönetimi
  Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmeliğe göre gerekli analiz ve tanımlamalarla tehlikeli atık olarak tanımlı atıkların, kaynağında en aza indirilmesi, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf sonrası işlemlerin kontrolü ile benzeri işlemlerin çevre mevzuatlarına uygun olarak yürütülmesi ve yönetilmesi çalışmalarının tümüdür.
  Katı atıkların yönetimi
  Endüstriyel nitelikli katı atıkların, evsel nitelikli katı atıkların, bitki atıklarının üretildikleri yerde ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemlerinin ilgili çevre mevzuatlarına uygun olarak yürütülmesi çalışmalarının tümüdür.
  Tıbbi atıkların yönetimi
  Tıbbi atıkların üretildikleri yerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertarafının sağlanması ile ilgili yükümlülüklerin ilgili çevre mevzuatları kapsamına uygun şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi çalışmalarıdır.
  Atık yağların yönetimi
  Bitkisel ve madeni yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertarafı, ticareti, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülüklerin ilgili çevre mevzuatları kapsamına uygun şekilde yerine getirilmesi ve yönetilmesi çalışmalarıdır.
  Hafriyat ve inşaat atıklarının yönetimi
  Beşeri faaliyetler ve doğal afetler sonrası meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynağında azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi çalışmalarının mevzuatlara uygun biçimde yürütülmesidir.
  Ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetimi
  Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç ömrünü tamamlamış tüm lastiklerin ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertarafı, ithalatı, ihracatı çalışmalarının kurallara uygun şekilde sürdürülmesidir.
  Tehlikeli kimyasalların yönetimi
  Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilere karşı etkin koruma sağlamak üzere yapılacak çalışmaların tümüdür.
  Özel atıkların yönetimi
 

Atık pil ve akümülatörlerin, madeni yağların, poliklorlu bifenillerin (PCB) ve poliklorlu terfenillerin kontrolüne ve elektrikli-elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına yönelik olarak, bu atıkların çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilere karşı gerçekleştirilecek tüm kontrol ve uygulama çalışmalarının tümüdür.

  DENGE NAVİGASYON / KISA YOLLAR..
ANA MENÜLER
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLER
MEVZUAT & DUYURULAR
ULAŞIM & İLETİŞİM
 
HİZMETLERİMİZ
İLKYARDIM EĞİTİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MESLEKİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME
YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİ
LPG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YETKİ BELGEMİZ
 
   BİZİ TAKİP EDİN
FACEBOOK
TWİTTER
GOOGLE PLUS
 
    HIZLI ULAŞIM
+90 532 311 29 74
Copyright © 2011 Denge Osgb