Hızlı Bilği Edinin info@denge-osgb.com
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLER
MEVZUAT & DUYURULAR
İLETİŞİM
 
HİZMETLERİMİZ
İLKYARDIM EĞİTİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIĞI
ÇEVRESEL ÖLÇÜM ve ANALİZLERİ
ÇEVRE GÖREVLİSİ İSTİHDAMI
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI
GSM RUHSAT İŞLEMLERİ
GENEL ATIK YÖNETİMİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
ÇEVRE EĞİTİMLERİ
BİLDİRİM BELGELEME-BEYAN
MESLEKİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME
YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİ
LPG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YETKİ BELGEMİZ
 
Dökümanlar
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  > ÇEVRE EĞİTİMLERİ

Firmanın ilgili olduğu çevre konularını temel alan ve firma çalışanlarına yönelik eğitimlerdir. Bu eğitimlerin amacı çevresel anlamda çalışanların bilinç seviyesini yükseltmek, faaliyet ve uygulamalar kapsamında her çalışanın görev ve sorumluluklara vurgu yapmak, istenen kural ve kaidelere uymanın sağlayacağı faydaları belirtmek, uymamanın ise sonuçlarını göstermektir.

Firmamız tarafından düzenlenen çevre konulu bazı eğitim programlarımız

  Atıklar ve yönetimi bilinçlendirme eğitimi
  Tesiste uygulanan atık yönetimi/planı faaliyetlerini ve bu kapsamda her bir çalışanın üzerlerine düşen görevleri hedef alan bir eğitimdir. Atıkların öncelikle oluşmasının engellenmesi veya azaltılması daha sonra da ortaya çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanması, tesis içi uygun koşullarda toplanması ve depolanması, değerlendirilmesi, geri dönüşümü ve uygun metotlarla bertaraf ettirilmesi konularını kapsar.
  Su, atıksu ve yönetimi bilinçlendirme eğitimi
  Tesisin kullandığı su kaynaklarının ve uygulanan tüm faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıksularının çevresel açıdan nasıl yönetilmesi gerektiğini hedefleyen bir eğitimdir. Su kaynaklarının korunması, suyun verimli kullanımı ve oluşan atıksuyun yeniden kullanımı veya yasalara uygun olarak deşarjı amacıyla tesiste alınması gereken önlemleri kapsar.
  Tehlikeli kimyasallar bilinçlendirme eğitimi
  Tesiste kullanılan, hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı açısından tehlike oluşturan kimyasal maddelerin bilinçli kullanımı, depolanması ve taşınması için çalışanlara verilen bir eğitimdir. Ayrıca kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının (mgbf) nasıl değerlendirileceğini ve o tesiste kullanılan tehlikeli ve zararlı kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının detaylı incelenmesini kapsar.
  Gürültü, zararları, kontrolü ve korunma yolları eğitimi
  Hem kişisel maruziyet, hem de çevresel açıdan gürültünün tanımı, zararları, gürültü seviyeleri ve gürültü kaynakları hedef alınır. Gürültünün önlem hiyerarşisine göre kontrolü ve gürültüden korunma yolları belirtilir. Tesisin gürültü kaynakları ve maruziyet düzeyleri dikkate alınır. Eğitimin amacı, çalışanların bu konuda bilinçlenmesini ve gürültüden korunmayı bir kültür haline getirmelerini sağlamaktır.
  Hava kirliliği ve solunan havanın kalitesi ile ilgili bilinçlendirme eğitimi
  Tesisin hava kirliliği kaynakları, kirleticilerin özellikleri ve hem çevresel hem de kişisel maruziyet açısından zararları hedef alınmaktadır. Hava kirliliğinin önlem hiyerarşisine göre kontrolü ve bu kirlilikten korunma yolları açıklanır.
 

Risk analizi ve değerlendirmesi  eğitimi

 

Risk analizi ile ilgili temel kavramlar, amaç ve izlenebilecek yöntemleri içeren bir eğitimdir. Bu eğitim ile katılımcılara saha ve faaliyetlere göre çevre, sağlık, güvenlik tehlikelerini saptama, bu tehlikelerin olasılık ve şiddet değerlendirmelerini yapma, belirlenen risklere göre planlama yapma ve riskleri kontrol altına alma alışkanlığı kazandırma hedef alınmaktadır. Eğitim sonunda katılımcıların tesislerindeki risk analizi faaliyetini planlama ve yürütme yetkinliğine ulaşması sağlanmaktadır.

  DENGE NAVİGASYON / KISA YOLLAR..
ANA MENÜLER
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLER
MEVZUAT & DUYURULAR
ULAŞIM & İLETİŞİM
 
HİZMETLERİMİZ
İLKYARDIM EĞİTİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MESLEKİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME
YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİ
LPG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YETKİ BELGEMİZ
 
   BİZİ TAKİP EDİN
FACEBOOK
TWİTTER
GOOGLE PLUS
 
    HIZLI ULAŞIM
+90 532 311 29 74
Copyright © 2011 Denge Osgb